09:00

ביקור ואירוח בחברת Plexivo

09:00

התכנסות וכיבוד קל

09:30

דברי פתיחה וברכה למפגש
גיא מזרחי

09:45

האם סוכני השב"כ / מוסד של המחר נמצאים בעולמות הגיימינג של היום ?
דורון אמיר

10:30

אתגרי החינוך המגדרי טכנולוגי
גבי מרום

11:00

אתגרי סייבר לאומיים

11:30

פאנל סיכום
Open Accessibilty Menu